Desert Rose lyrics Song by Sting

  • Lyrics

    Desert Rose lyrics

    Song by Sting Desert Rose lyricsSong by Sting Ya leelYa leel Hadaee mada tawilaWa ana nahos ana wahala ghzaltiWa ana…

    Read More »
Back to top button