Lyrics

o mohau wa modimo lyrics by Joyous Celebration

O Mohau

Song by Joyous Celebration

… Oh! Mohau wa modimo
Ke kwetsa e kakang

… E ka ba ofe Molomo
O ka o bolelang
Ha e sale, o mphihlela
Ke maketse feela
Ha e sale o mphihlela
Ke maketse feela

… Modimo, o mphumane
Tseleng ya tahlego
Tsa lefatshe, di ntakile,
Ke fedile, Kutlong

… Ke phehella, ke mathela
Bosawana feela
Ke phehella,
Ke mathela
Bosawana feela

… O mohau (o mohau)
Wa modimo (wa modimo)
Ke kwetsa e kakang
E kaba ofe molomo
O ka bolela
Oh mohau wa modimo
(Oh mohau wa modimo)
O tsebile haholo

… Ke kwetsa e kakang
Ke mang aka bolela
Ke ofe molomo
O kao bolela
Haesale o mphitlela
Ke maketse feela (feela)
Haesale wena o mphitlela jeso
Ke maketse feela

… Haesale o mphilela (wena jeso)
Nna ke maketse feela
Haesale o nthlola ke maketse feela
Wona mohau, bona mohau
Bona mohau
O mohau wa modimo

… Ke wona feela
Se oleng sona katjeno
A ke omphe molomo
Oka bolela, matla a jeso
Haesale o mphitlela (o mphitlela)
He kemaketse (feela)
Ke maketse feela

… Haesale o mphitlela
Ke maketse feela
Haesale o mphitlela
Ke maketse, kemaketse
Haesale o mphitlela
Ke maketse feela
Haesale o mphitlela
Ke maketse feela haleluya

… Haesale o mphitlela
Ke maketse feela
Ke setse le ho makala
Ke setse
Haesale o mphitlela

… Ke maketse feela
Haesale, haesale, haesale
Haesale o mphitlela
Ke maketse feela
Haesale o mphitlela
Ke maketse feela

READ ALSO :  Greatness Quavo lyrics

Leave a Reply

Back to top button