Lyrics

IQ Lyrics by Sheyi vibes

IQ Lyrics by Sheyi vibes

IQ Lyrics by Sheyi vibes

I put my mouth where my money dey
‘Cause oni b’oshey shemi tinba ranti ile
Jiji ti mo ji, mori’ree
That kind money tinma kigbee
(Tinma kigbee)

Pound sterling, dirham (pound sterling, dirham)
Sh’owo yi de ma kari? (sh’owo yi de ma kari?)
A-A-Aye, ma pami
Mo ma jere laala mi (laala mi)
Gbogbo oun t’oun dun mi l’adayo
Lat’eni, oro mi d’ayo (lat’eni, oro mi d’ayo)
Won ni “mo ma n shebi Drug Baron”
Sh’ole fi Camaro weh Avalon?

Oh-oh, b’omi shey wo’nu agbon
K’oma ye enikan kan
We pray to God in different language
Oba Olohun gbo ede won
As money enter for my aza
Aye po ti ma je gan
Baba, reason my matter
K’oma ni baje oh

B’omi shey wo’nu agbon
K’oma ye enikan kan
We pray to God in different language
Oba Olohun gbo ede won
As money enter for my aza
Aye po ti ma je gan
Baba, reason my matter
K’oma ni baje oh

Senebwoy (Senebwoy)

READ ALSO :  so so by omah lay lyrics

Leave a Reply

Back to top button