Lyrics

Sedilaka lyrics

“Sedilaka”

Sedilaka mponisetse tsela
Ke tsamaye
Ho, ho lefifing hape ho sebaka ntsamaise
ha o le teng
Ha ke batle tsebo ya ntho tsohle

[Humming]

Timomomomo timomomomomo timomomomomo…
Eya eya eya heyaaaa aah hey timomomoo timomomoooo
Timomomoooo momo timomomomomomomomo timomomomomomo seedi – laka aah

See, sedilaka mponisetse tsela
ke tsamaye,
ho ho lififing hape ho sebaka ntsamaise
Ha ha ole teng
hake batle tsebo ya ntho tsotlhe

READ ALSO :  Tobechukwu Lyrics

Leave a Reply

Back to top button